Кинг клуб България - King Club Bulgaria
Кинг клуб България - King Club Bulgaria

Кинг клуб България - King Club Bulgaria

  • от 14 Декември 2011г
  • видяна 3282

Име: "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" / "KING CLUB BULGARIA"

 

Година на регистрация: 22.11.2011г.

 

Адрес на регистрация: гр. Бургас

 

Полза на регистрация: в частна полза

 

Предмет на дейност:

 

Кратка информация и цели:

 

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" е сдружение обединяващо любителите гълъбовъди на породата КИНГ. Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на гълъби от породата Кинг в България, следвайки поставените цели.

 

Учредители:

1. Атанас Дарачев, гр. Айтос /Председател на ККБ/

2. Доньо Иванов, гр. Раднево /Член на УС/

3. Костадин Мархолев, гр. Созопол /Член на УС/

4. Димитър Кирков, гр. Свиленград /Член на УС/

 

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" има следните ЦЕЛИ:

 

1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на гълъбите от породата КИНГ.

2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породата, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.

3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел на гълъби от породата Кинг.

4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.

5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с Кинг-клубовете от другите страни.

6. Да гарантира спазване на Стандарта на породата сред селекционерите.

7. Да следи за новостите в световен мащаб, относно: развитието на породата, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на гълъби, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.

8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби на породата КИНГ;

9. Да подпомага и осигурява логистично, периодичното внасяне на качествени разплодни двойки в страната.

10. Да осигури и поддържа членуването на „КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури свързани с отглеждането и селекцията на породата гълъби КИНГ.

11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на гълъби суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.

12. Да популяризира, промотира и развива отглеждането на гълъбите от породата КИНГ сред гълъбовъдната общност в страната, като съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на породата и нейното отглеждане.

13. Да сформира представителни национални отбори от птици от породата КИНГ, да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици от породата в чужбина.

14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.

15. Да спомага за създаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между гълъбовъдите.

16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към гълъбовъдството, отглеждането и селекцията на породата Кинг.

17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към гълъбовъдството и по-специално отглеждането на гълъби от породата Кинг, като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.

18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на породата гълъби Кинг.

19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породата Кинг.

 

СРЕДСТВАТА, ДЕЙНОСТИТЕ И СПОСОБИТЕ, с които сдружение „КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” ще постига своите цели, са:

 

1. Организирането, насърчаването и подпомагането на отгледвачите и селекционерите на породата Кинг.

2. Създаването на лекторски и съдийски апарат, провеждането на курсове, семинари и други обучителни мероприятия.

3. Утвърждаването на график за областни, национални и международни изложби.

4. Представляването на своите членове и защитата на техните интереси пред всички органи и институции.

5. Популяризирането на дейността на Клуба, чрез различни информационни и агитационни форми.

6. Стимулиране на подобряването на наличните развъдни двойки и максималното им приближаване към стандарта на породата.

7. Провеждане на ефективни и задължителни профилактични и лечебни дейности, при необходимост съвместно с ветеринарно-медицинските поделения.

8. Информира своите членове и гълъбовъдната общност за измененията в световните тенденции в гълъбовъдството и измененията в стандарта на породата Кинг.

9. Сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и структури, с цел популяризиране и подобряване на резултатите в областта на гълъбовъдството.

10. Създаване, поддържане и постоянно актуализиране на уеб страница и форум на сдружението за информиране, въпроси и дискусии в областта на отглеждането на гълъби от породата Кинг.

11. Приемане на правила, насоки и вътрешни наредби, които да улесняват гълъбовъдите и да ги подпомогнат в отговарянето на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на животновъдството.

12. Осигуряване на свободен достъп до информация за всички заинтересовани лица.

 

Членски внос:

Годишният членски внос е в размер на 20,00 лв, а за пенсионери - 10,00 лв. Лица под 16 годишна възраст и инвалиди са освободени от членски внос. Членският внос се заплаща до края на месец март на текущата година.

 

Председател: Атанас Дарачев

 

Управителен съвет:

1. Атанас Дарачев, гр. Айтос /Председател на ККБ/

2. Доньо Иванов, гр. Раднево /Член на УС/

3. Костадин Мархолев, гр. Созопол /Член на УС/

4. Димитър Кирков, гр. Свиленград /Член на УС/

 

Членове:

Всеки любител на гълъбите от породата Кинг, желаещ да се присъедини към "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ", може да се свърже с нас на посочените по-горе координати за връзка. Попълването и подаването на Молба-заявление за встъпване в членство, можете да направите и онлайн. За целта, изтеглете файла с молбата от този линк и ни го изпратете попълнен на посочения имейл.

 

Членове на "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" към 30.04.2012г.


Атанас Дарачев, гр. Айтос, тел.: 0888 024 444, e-mail: nasko812@abv.bg

Доньо Иванов, гр. Раднево, тел.: 0887 241 245, e-mail: goodgeri34@abv.bg

Димитър Кирков, гр. Свиленград, тел.: 0889 440 220, e-mail: dimking@abv.bg

Костадин Мархолев, гр. Созопол, тел.: 0888 800 403

Георги Пацов, с. Крушовене, тел.: 0889 726 892, e-mail: Gosho.Pacov@mail.bg

Марин Каменов, с. Гложене, тел.: 0899 120 672, marin-kamenov@abv.bg

Цветан Недялков, гр. Монтана, тел.: 0898 735 942

Кремена Бабова, гр. Разград, тел.: 0876 300 366, е-mail: kbabova@gmail.com

Васил Колев, гр. Козлодуй, тел.: 0887 286 738, е-mail:lambi555@abv.bg

Любомир Михов, гр. Хасково, тел.: 0892 207 384, e-mail: lmihov@mail.bg

Пламен Ангелов, гр. Видин, тел.: 0888 422 581, e-mail: vinagorov66@abv.bg

Бисер Пелев, гр. Русе, тел.: 0887 276 852, e-mail: pelev_b@abv.bg

Христо Банев, гр. Севлиево, тел.: 0899 255 611, e-mail: banev_h@abv.bg

 

Благодарим Ви за доверието!

Заедно можем повече!

 

Проекти: http://www.galabite.com/association-3.html

 

Емайл: kingclubbulgaria@yahoo.com

 

Молба-делкарацията за членство в "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" може да изтеглоте от  ТОЗИ ЛИНК

Коментари (1)

Емилиян ДимитровАприл, 23,2012 в 23:31

Успех

Други дружества

Виж дружества
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди \"Гълъб на мира\" - гр. Шумен
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди "Гълъб на мира" - гр. Шумен

Име: Сдружение на гъбъбовъдите и природолюбители Гълъб на...

Гълъбовъдно дружество \"Вестоносец\" - гр. Силистра
Гълъбовъдно дружество "Вестоносец" - гр. Силистра

Име: Гълъбовъдно дружество Вестоносец - гр. Силистра ...

Гълъбовъдно дружество \"Полет\" - гр. Дулово
Гълъбовъдно дружество "Полет" - гр. Дулово

Име: Гълъбовъдно дружество Полет - гр. Дулово ...

Гълъбовъдно дружество \"Овеч\"- гр. Провадия
Гълъбовъдно дружество "Овеч"- гр. Провадия

Име: Гълъбовъдно дружество Овеч - гр. Провадия ...

Jacubins-Якубинци
Jacubins-ЯкубинциХърлецДобавена на 11.10.2017г
Продавам ханадски болани-жълти и черни
Продавам ханадски болани-жълти и черниРусеДобавена на 07.10.2017г80лв
Болани-седлати
Болани-седлати РусеДобавена на 07.10.2017г130лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии