Кинг клуб България - King Club Bulgaria
Кинг клуб България - King Club Bulgaria

Кинг клуб България - King Club Bulgaria

  • от 14 Декември 2011г
  • видяна 3341

Име: "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" / "KING CLUB BULGARIA"

 

Година на регистрация: 22.11.2011г.

 

Адрес на регистрация: гр. Бургас

 

Полза на регистрация: в частна полза

 

Предмет на дейност:

 

Кратка информация и цели:

 

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" е сдружение обединяващо любителите гълъбовъди на породата КИНГ. Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на гълъби от породата Кинг в България, следвайки поставените цели.

 

Учредители:

1. Атанас Дарачев, гр. Айтос /Председател на ККБ/

2. Доньо Иванов, гр. Раднево /Член на УС/

3. Костадин Мархолев, гр. Созопол /Член на УС/

4. Димитър Кирков, гр. Свиленград /Член на УС/

 

"КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" има следните ЦЕЛИ:

 

1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на гълъбите от породата КИНГ.

2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породата, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.

3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел на гълъби от породата Кинг.

4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.

5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с Кинг-клубовете от другите страни.

6. Да гарантира спазване на Стандарта на породата сред селекционерите.

7. Да следи за новостите в световен мащаб, относно: развитието на породата, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на гълъби, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.

8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби на породата КИНГ;

9. Да подпомага и осигурява логистично, периодичното внасяне на качествени разплодни двойки в страната.

10. Да осигури и поддържа членуването на „КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури свързани с отглеждането и селекцията на породата гълъби КИНГ.

11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на гълъби суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.

12. Да популяризира, промотира и развива отглеждането на гълъбите от породата КИНГ сред гълъбовъдната общност в страната, като съдейства за създаване на информационна среда за запознаване с естеството на породата и нейното отглеждане.

13. Да сформира представителни национални отбори от птици от породата КИНГ, да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици от породата в чужбина.

14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.

15. Да спомага за създаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между гълъбовъдите.

16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към гълъбовъдството, отглеждането и селекцията на породата Кинг.

17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към гълъбовъдството и по-специално отглеждането на гълъби от породата Кинг, като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.

18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на породата гълъби Кинг.

19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породата Кинг.

 

СРЕДСТВАТА, ДЕЙНОСТИТЕ И СПОСОБИТЕ, с които сдружение „КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” ще постига своите цели, са:

 

1. Организирането, насърчаването и подпомагането на отгледвачите и селекционерите на породата Кинг.

2. Създаването на лекторски и съдийски апарат, провеждането на курсове, семинари и други обучителни мероприятия.

3. Утвърждаването на график за областни, национални и международни изложби.

4. Представляването на своите членове и защитата на техните интереси пред всички органи и институции.

5. Популяризирането на дейността на Клуба, чрез различни информационни и агитационни форми.

6. Стимулиране на подобряването на наличните развъдни двойки и максималното им приближаване към стандарта на породата.

7. Провеждане на ефективни и задължителни профилактични и лечебни дейности, при необходимост съвместно с ветеринарно-медицинските поделения.

8. Информира своите членове и гълъбовъдната общност за измененията в световните тенденции в гълъбовъдството и измененията в стандарта на породата Кинг.

9. Сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и структури, с цел популяризиране и подобряване на резултатите в областта на гълъбовъдството.

10. Създаване, поддържане и постоянно актуализиране на уеб страница и форум на сдружението за информиране, въпроси и дискусии в областта на отглеждането на гълъби от породата Кинг.

11. Приемане на правила, насоки и вътрешни наредби, които да улесняват гълъбовъдите и да ги подпомогнат в отговарянето на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на животновъдството.

12. Осигуряване на свободен достъп до информация за всички заинтересовани лица.

 

Членски внос:

Годишният членски внос е в размер на 20,00 лв, а за пенсионери - 10,00 лв. Лица под 16 годишна възраст и инвалиди са освободени от членски внос. Членският внос се заплаща до края на месец март на текущата година.

 

Председател: Атанас Дарачев

 

Управителен съвет:

1. Атанас Дарачев, гр. Айтос /Председател на ККБ/

2. Доньо Иванов, гр. Раднево /Член на УС/

3. Костадин Мархолев, гр. Созопол /Член на УС/

4. Димитър Кирков, гр. Свиленград /Член на УС/

 

Членове:

Всеки любител на гълъбите от породата Кинг, желаещ да се присъедини към "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ", може да се свърже с нас на посочените по-горе координати за връзка. Попълването и подаването на Молба-заявление за встъпване в членство, можете да направите и онлайн. За целта, изтеглете файла с молбата от този линк и ни го изпратете попълнен на посочения имейл.

 

Членове на "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" към 30.04.2012г.


Атанас Дарачев, гр. Айтос, тел.: 0888 024 444, e-mail: [email protected]

Доньо Иванов, гр. Раднево, тел.: 0887 241 245, e-mail: [email protected]

Димитър Кирков, гр. Свиленград, тел.: 0889 440 220, e-mail: [email protected]

Костадин Мархолев, гр. Созопол, тел.: 0888 800 403

Георги Пацов, с. Крушовене, тел.: 0889 726 892, e-mail: [email protected]

Марин Каменов, с. Гложене, тел.: 0899 120 672, [email protected]

Цветан Недялков, гр. Монтана, тел.: 0898 735 942

Кремена Бабова, гр. Разград, тел.: 0876 300 366, е-mail: [email protected]

Васил Колев, гр. Козлодуй, тел.: 0887 286 738, е-mail:[email protected]

Любомир Михов, гр. Хасково, тел.: 0892 207 384, e-mail: [email protected]

Пламен Ангелов, гр. Видин, тел.: 0888 422 581, e-mail: [email protected]

Бисер Пелев, гр. Русе, тел.: 0887 276 852, e-mail: [email protected]

Христо Банев, гр. Севлиево, тел.: 0899 255 611, e-mail: [email protected]

 

Благодарим Ви за доверието!

Заедно можем повече!

 

Проекти: http://www.galabite.com/association-3.html

 

Емайл: [email protected]

 

Молба-делкарацията за членство в "КИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" може да изтеглоте от  ТОЗИ ЛИНК

Коментари (1)

Емилиян ДимитровАприл, 23,2012 в 23:31

Успех

Други дружества

Виж дружества
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди \"Гълъб на мира\" - гр. Шумен
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди "Гълъб на мира" - гр. Шумен

Име: Сдружение на гъбъбовъдите и природолюбители Гълъб на...

Гълъбовъдно дружество \"Вестоносец\" - гр. Силистра
Гълъбовъдно дружество "Вестоносец" - гр. Силистра

Име: Гълъбовъдно дружество Вестоносец - гр. Силистра ...

Гълъбовъдно дружество \"Полет\" - гр. Дулово
Гълъбовъдно дружество "Полет" - гр. Дулово

Име: Гълъбовъдно дружество Полет - гр. Дулово ...

Гълъбовъдно дружество \"Овеч\"- гр. Провадия
Гълъбовъдно дружество "Овеч"- гр. Провадия

Име: Гълъбовъдно дружество Овеч - гр. Провадия ...

Продавам пакистански гълъби
Продавам пакистански гълъбиНова ЗагораДобавена на 10.12.2017г120лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г80лв
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.Нова ЗагораДобавена на 09.12.2017г60лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г150лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии