"Клуб Птицевъд" гр.Перник

"Клуб Птицевъд" гр.Перник

  • от 05 Март 2012г
  • видяна 1909

"Клуб ПТИЦЕВЪД" е сдружение обединяващо любителите на птици и др. дребни животни . Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на птици и др.дребни животни, следвайки поставените цели.

 

Име:  Клуб Птицевъд - гр. Перник


Година на регистрация:  регистрация 2012 г.


Адрес на регистрация: не е посочен


Полза на регистрация: сдружение с нестопанска цел


Предмет на дейност:
Цели:

1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.

2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породите, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.

3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел на различни видове птици.

4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.

5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с други клубовете от другите страни.

6. Да гарантира спазване на Стандарта на породите сред селекционерите.

7. Да следи за новостите в световен мащаб, относно: развитието на породаите, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на птици, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.

8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби на птици и др.дребни животни.

9. Да подпомага и осигурява логистично, периодичното внасяне на качествени разплодни двойки в страната.

10. Да осигури и поддържа членуването на „Клуб ПТИЦЕВЪД” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури свързани с отглеждането и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.

11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на птици суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.

12. Да популяризира, развива отглеждането на птиците сред животновъдите

13. Да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици.

14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.

15. Да спомага за с ъздаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между птицевъдите .

16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към птицевъдството, отглеждането и селекцията на породите.

17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към птицевъдството и по-специално отглеждането на декоративните породи , като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.

18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на родословни птици и др. дребни животни.

19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породисти птици.

 


Предмет на дейност:

1. Организирането, насърчаването и подпомагането на отгледвачите и селекционерите на породисти птици.

2. Създаването на лекторски и съдийски апарат, провеждането на курсове, семинари и други обучителни мероприятия.

3. Утвърждаването на график за областни, национални и международни изложби.

4. Представляването на своите членове и защитата на техните интереси пред всички органи и институции.

5. Популяризирането на дейността на Клуба, чрез различни информационни и агитационни форми.

6. Стимулиране на подобряването на наличните развъдни двойки и максималното им приближаване към стандарта на породите.

7. Провеждане на ефективни и задължителни профилактични и лечебни дейности, при необходимост съвместно с ветеринарно-медицинските поделения.

8. Информира своите членове и птицевъдната общност за измененията в световните тенденции в птицевъдството и измененията в стандартите.

9. Сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и структури, с цел популяризиране и подобряване на резултатите в областта на птицевъдството.

10. Създаване, поддържане и постоянно актуализиране на уеб страница и форум на сдружението за информиране, въпроси и дискусии в областта на отглеждането на птици и др. дребни животни.

11. Приемане на правила, насоки и вътрешни наредби, които да улесняват птицевъдите и да ги подпомогнат в отговарянето на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на животновъдството.

12. Осигуряване на свободен достъп до информация за всички заинтересовани лица. реклама.


Председател:  Серги Сергиев, тел. 0897 910972


Доктор на клуба: Владислав Мирчев, тел: 0888 650684


Членове:

Ясен Атанасов - тел. 0878 760896
Калин Костов - тел. 0898 389464
Стефан Гълъбов - тел. 0895 886143
Борислав Лисичков - тел. 0898 747293
Ангел Киров - тел. 0894 718589
д-р Николай Лозев - тел. 0899 325235

Бисер Иванов - тел. 0887 567139
Сашко Димчев
- тел. 0898 452210
Николай Савов
- тел. 0896 137546
Цветан Пенчев
- тел. 0898 703344


Проект: не е описан;


Емайл: не е описан;


Skype:  не е описан;

Коментари (1)

Борис ВелевФевруари, 03,2013 в 14:52

Браво момчета ,смело напред , готов съм да ви помагам при нужда .

Други дружества

Виж дружества
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди \"Гълъб на мира\" - гр. Шумен
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди "Гълъб на мира" - гр. Шумен

Име: Сдружение на гъбъбовъдите и природолюбители Гълъб на...

Гълъбовъдно дружество \"Вестоносец\" - гр. Силистра
Гълъбовъдно дружество "Вестоносец" - гр. Силистра

Име: Гълъбовъдно дружество Вестоносец - гр. Силистра ...

Гълъбовъдно дружество \"Полет\" - гр. Дулово
Гълъбовъдно дружество "Полет" - гр. Дулово

Име: Гълъбовъдно дружество Полет - гр. Дулово ...

Гълъбовъдно дружество \"Овеч\"- гр. Провадия
Гълъбовъдно дружество "Овеч"- гр. Провадия

Име: Гълъбовъдно дружество Овеч - гр. Провадия ...

Продавам пакистански гълъби
Продавам пакистански гълъбиНова ЗагораДобавена на 10.12.2017г120лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г80лв
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.Нова ЗагораДобавена на 09.12.2017г60лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г150лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии