"Клуб Птицевъд" гр.Перник

"Клуб Птицевъд" гр.Перник

  • от 05 Март 2012г
  • видяна 1849

"Клуб ПТИЦЕВЪД" е сдружение обединяващо любителите на птици и др. дребни животни . Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на птици и др.дребни животни, следвайки поставените цели.

 

Име:  Клуб Птицевъд - гр. Перник


Година на регистрация:  регистрация 2012 г.


Адрес на регистрация: не е посочен


Полза на регистрация: сдружение с нестопанска цел


Предмет на дейност:
Цели:

1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.

2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породите, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.

3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел на различни видове птици.

4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.

5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с други клубовете от другите страни.

6. Да гарантира спазване на Стандарта на породите сред селекционерите.

7. Да следи за новостите в световен мащаб, относно: развитието на породаите, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на птици, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.

8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби на птици и др.дребни животни.

9. Да подпомага и осигурява логистично, периодичното внасяне на качествени разплодни двойки в страната.

10. Да осигури и поддържа членуването на „Клуб ПТИЦЕВЪД” в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури свързани с отглеждането и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.

11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на птици суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.

12. Да популяризира, развива отглеждането на птиците сред животновъдите

13. Да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици.

14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.

15. Да спомага за с ъздаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между птицевъдите .

16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към птицевъдството, отглеждането и селекцията на породите.

17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към птицевъдството и по-специално отглеждането на декоративните породи , като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.

18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на родословни птици и др. дребни животни.

19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породисти птици.

 


Предмет на дейност:

1. Организирането, насърчаването и подпомагането на отгледвачите и селекционерите на породисти птици.

2. Създаването на лекторски и съдийски апарат, провеждането на курсове, семинари и други обучителни мероприятия.

3. Утвърждаването на график за областни, национални и международни изложби.

4. Представляването на своите членове и защитата на техните интереси пред всички органи и институции.

5. Популяризирането на дейността на Клуба, чрез различни информационни и агитационни форми.

6. Стимулиране на подобряването на наличните развъдни двойки и максималното им приближаване към стандарта на породите.

7. Провеждане на ефективни и задължителни профилактични и лечебни дейности, при необходимост съвместно с ветеринарно-медицинските поделения.

8. Информира своите членове и птицевъдната общност за измененията в световните тенденции в птицевъдството и измененията в стандартите.

9. Сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и структури, с цел популяризиране и подобряване на резултатите в областта на птицевъдството.

10. Създаване, поддържане и постоянно актуализиране на уеб страница и форум на сдружението за информиране, въпроси и дискусии в областта на отглеждането на птици и др. дребни животни.

11. Приемане на правила, насоки и вътрешни наредби, които да улесняват птицевъдите и да ги подпомогнат в отговарянето на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на животновъдството.

12. Осигуряване на свободен достъп до информация за всички заинтересовани лица. реклама.


Председател:  Серги Сергиев, тел. 0897 910972


Доктор на клуба: Владислав Мирчев, тел: 0888 650684


Членове:

Ясен Атанасов - тел. 0878 760896
Калин Костов - тел. 0898 389464
Стефан Гълъбов - тел. 0895 886143
Борислав Лисичков - тел. 0898 747293
Ангел Киров - тел. 0894 718589
д-р Николай Лозев - тел. 0899 325235

Бисер Иванов - тел. 0887 567139
Сашко Димчев
- тел. 0898 452210
Николай Савов
- тел. 0896 137546
Цветан Пенчев
- тел. 0898 703344


Проект: не е описан;


Емайл: не е описан;


Skype:  не е описан;

Коментари (1)

Борис ВелевФевруари, 03,2013 в 14:52

Браво момчета ,смело напред , готов съм да ви помагам при нужда .

Други дружества

Виж дружества
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди \"Гълъб на мира\" - гр. Шумен
Сдружение на природолюбителите гълъбовъди "Гълъб на мира" - гр. Шумен

Име: Сдружение на гъбъбовъдите и природолюбители Гълъб на...

Гълъбовъдно дружество \"Вестоносец\" - гр. Силистра
Гълъбовъдно дружество "Вестоносец" - гр. Силистра

Име: Гълъбовъдно дружество Вестоносец - гр. Силистра ...

Гълъбовъдно дружество \"Полет\" - гр. Дулово
Гълъбовъдно дружество "Полет" - гр. Дулово

Име: Гълъбовъдно дружество Полет - гр. Дулово ...

Гълъбовъдно дружество \"Овеч\"- гр. Провадия
Гълъбовъдно дружество "Овеч"- гр. Провадия

Име: Гълъбовъдно дружество Овеч - гр. Провадия ...

Jacubins-Якубинци
Jacubins-ЯкубинциХърлецДобавена на 11.10.2017г
Продавам ханадски болани-жълти и черни
Продавам ханадски болани-жълти и черниРусеДобавена на 07.10.2017г80лв
Болани-седлати
Болани-седлати РусеДобавена на 07.10.2017г130лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии