Теоритични постановки свързани с практиката при съвременното гълъбовъдство

Теоритични  постановки свързани с практиката при съвременното гълъбовъдство

Теоритични постановки свързани с практиката при съвременното гълъбовъдство

  • добавено на 07 Януари 2015г
  • видяна 2350

Влиянието на околната среда и отражението и върху генотипа са пряко свързани с напредъка в съвременното гълъбовъдство, базиращо се на научното познание, а не на закостенели догми проповядвани от псевдо специалисти, целящи подържане на определено статукво свързано с нездрави финансови интереси.

Няколко конкретни примера ще хвърлят светлина върху пробрематиката. Когато при отглеждането на млади гълъбчета, последните не се дохранват или се хранят с еднообразна храна се получава увреждане на вътрешните им органи и се засяга скелетно-мускулната система. Такива птици при полети показват лоши резултати. Гълъби, които се тренират в големи ята, при състезания се отделят твърде късно от ятото в резултат прелитат повече километри и отново резултатите са лоши. Даването на медикаменти и всевъзможни допинги също води до привикване и при липсата им нещата не са добри. Репродуктивната даденост, летателния потенциал е в зависимост от ерархията в гълъбарника, както и от микроклимата в него. Всичко казано до тук потвърждава факта, че лошите резултати не се дължат на лош генофонд, а на неблагоприятни външни въздействия.

Най новите постижения на съвременната генетика доказват, че важни са не само генетичните показатели като доминантност, рецесивност, епистаза и др., а външните условия в една или дрега степен могат да променят частично генофонда, предизвиквайки спонтанни мутации. Именно на това се дължи еволюцията, която дава възможност във времето вида да се приспособи към новите условия. Определени биохимични промени, като метилиране са наречени „шалтери“, които променят под въздействие на външни фактори гените и това е много вълнуващо защото някои от тези промени могат да се унаследяват.

Опити проведени с мишки, генетично еднакви, хранени с различни храни, отразяващи се върху цвета на кожата им показват, че се констатират генетични предпоставки за лесно оцветяване ,дори без определената храна. Дългогодишният ми опит с канарчета хранени с продукти предизвикващи оцветяване на перушината също подтвърждава тази тенденция. Изхождайки от всичко казано до тук много интересно е унаследяването на някои поведенчески реакции, като инстинкта за отглеждане на потомството, агресивността при охраната на гнездото и др.

Околната среда неминуемо има голямо значение при формирането и проявата на дадено поведение. Високата степен на инбридинг, освен понижен имунитет и по слаба жизненост, се забелязва и вялост при отглеждането на потомството. Това се дължи на два фактора. Първият е по слабата жизненост на новоизлюпените малки, които не са настоятелни в търсенето на храна от своите родители. Вторият е известно отекчение на родителите, които са твърде небрежни и мързеливи при изхранването на своето потомство. Всичко до тук се дължи на определена генна предпоставка, но ако се намесим и направим замяна при която на селекционираните и инбридиговани гълъби се подложат малки от други птици по възможност кръстоски, при които хетерозисния ефект ги прави по „нахални „ и те доста упорито преследват мързеливите втори дойки, последните отключват родителските си инстинкти. Дали това поведение се унаследява не е доказано научно, но факта е, че има породи, които са много добри родители и други много лоши. Когато по една или друга причина на нехранещите индивиди не им се доверяваме, те във времето затвърждават отрицателното качество и в една и друга степен го предават на потомството си.

Агресивността е свързана с темперамента на индивида, както и на особеностите на породата. Тук нещата са много деликатни и гълъбовъдите трябва да се съобразяват с генетично унаследяемите породни белези, като не допускат съжителство на гълъби с различен манталитет. В противен случаи на базата на ерархичната зависимост, по-слабите индивиди ще бъдат потискани, което понякога води и до смърт.

Особенно интересно от гледнаточка на генетиката е въпроса за подръжаването. Както е известно съществува клон от науката наречен ЕТОЛОГИЯ, занимаващ се с поведението на животните. Понятието инпринтинг е добро проучено и представлява интересен феномен. За да стане по ясно за какво става дума ще дам пример. В гнездо на канарчета, поставяме яйца от щиглец. Малките пиленца след излюпването се държат като канарчета и с поведението си се определят като такива. При гълъбовъдите доста широка полемика предизвиква въпроса до каква степен може да бъде повлиян вида на полета на гълъбите. В този термин включваме както височината, продължителността и въртенето при ролерите и др. Несъмнено характера на летене се унаследява и е плод на дългогодишна селекция. Нашият интерес в случея касае дали даден вид летене може да се подръжава. Като пример мога да посоча въпроса дали гълъбите, които не са преметачи, отглеждани от малки съвместно с такива които се премятат в един момент започват да се въртят. В тази насока има много разнопосочни примери, интерпретации и мнения. Няма да се обвързвам с категорично становище, но ще споделя мои наблюдения в тази насока.

Работейки за подобряването на една стара българска порода, наричана белоглав белослатински преметач, мой колега от Варна – Д. Станчев, кръстосва гълъби от руската порода тагаринска чилика , която не се води преметач с белоглав преметач. В първо поколение всички гълъби се премятат. Във второ поколение при обратно кръстосване на чилика с първото поколение всички малки запазват премятането. Експериментите продължават и за тях е нужно време за да бъдат направени достоверни изводи. Интересното тук е, че при полетите съвместно с чистопородните чилики летят и преметачите като се забелязват отделни премятания и при чиликите. Тук може би влияние оказва мнението на някои автори, че в миналото си чиликите са се премятали .

Тези за сега констатирани резултати, подсказват, че подръжателството играе известна роля при свормиране на поведението. До каква степен може да се стигне до консолидиране и геннно носителство за сега научно не е доказано .

Предоставен материал: д-р Борис Александров Велев

Други препоръки

Виж препоръки
Някои указания за здрави гълъби
Някои указания за здрави гълъби

1. Гълъбарника по възможност трябва да е обърнат към изток-юг. ...

Фактори които не се унаследяват свързано с пола и влияещи върху цветовете на гълъбите
Фактори които не се унаследяват свързано с пола и влияещи върху цветовете на гълъбите

Фактори които не се унаследяват свързано с пола и влияещи върху цветовете на гълъбите ...

Оценка на расови гълъби
Оценка на расови гълъби

Потвърдена от ЕSКТ заседание на секция Гълъби ЕЕ ...

Как може да се определи полът на малко гълъбче
Как може да се определи полът на малко гълъбче

Здравейте! Тук сме ви показали как може да разберете кога едно гълъбче ...

Продавам пакистански гълъби
Продавам пакистански гълъбиНова ЗагораДобавена на 10.12.2017г120лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г80лв
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.
Продавам гълъби ПРОДАДЕ НИ.Нова ЗагораДобавена на 09.12.2017г60лв
Продавам гълъби
Продавам гълъбиНова ЗагораДобавена на 09.12.2017г150лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии