Китайски гълъб - Chinese Owl

Китайски гълъб - Chinese Owl

  • от 23 Януари 2018г.
  • видяна 1534

КИТАЙСКИ ГЪЛЪБ

Произход:
Принадлежи към групата на северният африканско-испански породен кръг. В средата на 19-ти век за първи път навлиза като порода в Германия от Франция. По-късно в Германия се развиват и повечето цветови гами.

Общи впечатления:
Принадлежи към групата на структурните гълъби. Със спокоен, кротък и доверчив характер. Тялото е късо, широко в гърдите, с дълбоко седяща стойка, с особена и характерна само за тази порода структура на перата.

Белези на породата:

Глава: Леко изтеглена, широка между очите, челото е добре изпълнено.

Очи: Големи и живи. Тъмни при белите, щитовидните и цветноопашатите. От червени до оранжеви при останалите цветове.Очните кръгове са гладки, светли, не трябва да са червени на цвят.

Клюн: Широк в основата си, средно дългъг. Светъл при белите, щитовидните и цветноопашатите. При останалите в зависимост от цвета на оперението варира от светъл до черен. Ноздри - Гладки, слабо развити.

Врат: Средно дълъг, посредством гривата извит леко назад. Отпред и странично е обвит от яката.

Гърди: Широки колкото е възможно повече.

Гръб: Колкото е възможно по-широк между раменете, леко наклонен надолу.

Криле: Къси, с широки махови пера.

Опашка: Къса, затворена, състояща се от 12 пера.

Крака: Къси, стоящи широко един от друг, неоперени.

Оперение: Богато развито, състоящо се от широки и меки пера. Допускат се някои извити нагоре или къдрави пера на гърба или раменете.

Яка: Голяма колкото е възможно повече, гъста и затворена, преминаваща назад в грива.

Грива: Образувана от хоризонтално стоящи, разположени назад тилови пера.

Горна възглавница: Състои се от дълги и меки, растящи нагоре и настрани гръдни пера, без празноти. Образува извънредна по своя вид ширина на гърдите. Погледната отстрани е закръглена, достигаща до яката. Покрива добре предните извивки на крилете.

Път: Горната възглавница със своите нагоре и настрани растящи пера е отделена от долната възглавница посредством хоризонтално разположен на гърдите път, който трябва да преминава от едната до другата извивка на крилете. Пътят трябва да седи възможно по-дълбоко.

Долна възглавница: Растящите надолу и настрани пера между пътя и панталонките образуват долната възглавница. Чрез своята дължина и ширина тя напълно обгръща извивките на крилете.

Панталонки: Силно развито оперение пред бедрата, което по възможност трябва да достига до пръстите на краката.

Букетчета: Извити нагоре пера по оперението на гърба, върху раменете са разрешени, но не са желателни.

Цветове:

Едноцветни: В бяло, черно, сребристо, червено, жълто, синьо с тъмни ленти, бледосиньо с тъмни ленти, синьо с цвят на плесен (шимел), андалузия, синьо ковано, бледосиньо ковано, бледочервено, бледожълто, бледочервено ковано, бледожълто ковано.

Многоцветни (Алмонд): С три и повече цвята на оперението.

Тигрови: В черно, червено и жълто.

Щитовидни: В черно, синьо с тъмни ленти, червено, жълто, бледосиньо, бледочервено, бледожълто, синьо ковано, бледосиньо ковано, бледочервено ковано, бледожълто ковано, както и червено с бели капаци и жълто с бели капаци.

Цветоопашати: В черно, синьо, бледосиньо, червено и жълто.

Оцветяване и белези:

Всички цветове са чисти и възможно най-наситени.
При птиците с ленти, преминаването и контраста на лентите спрямо основният цвят на оперението играе второстепенна роля.
Гълъбите с цвят “Андалузия” имат черно-синя глава и шия, перата на гърдите, корема и опашката са малко по-светли, капаците на крилете са тъмносини, като по възможност перата са оцветени по периферията в черно, маховите пера са тъмни. Допускат се много малко и незабележими оттенъци в ръждиво.
Окраската при щитовидните, цветноопашатите, с бели капаци, шимелите и тигровите, е както при останалите сходни породи.
При алмондите върху основата в цвят крем или бадем, трябва да има възможно по-равномерно разположени пръски и перца в различни цветове. Маховите пера и опашката са с кремав до белезникав цвят, с разположени върху тях черни или бадемови петънца или ивици.
Окраската става по-тъмна и по-наситена с възрастта на птицата.
Женските гълъби са винаги по-слабо оцветени от мъжките.
Цветът “Ките” е тъмен, почти черен, с бронзов гланц на врата и гърдите, както и бронзов оттенък върху крилете и опашката.
При цвят “Дюн”, цветът изсветлява, като придобива жълтеникав оттенък по гърдите и корема. При маховите пера и опашката жълтият оттенък се засилва още повече.
Гълъбите с цвят “Агате” са едноцветни, с по-малко или повече бяло пръснато по тялото без точно определена окраска. Изисква се маховите пера и опашката да са в основният цвят, а бялото се появява в горната част на тялото.
При цвят “Де рой”, цвета на оперението е оранжево-червен с махагонови пръски или петна, предимно с по-малко или повече бяло, пръснато по оперението на тялото. Маховите пера и опашката като цяло са по-светли.

Груби грешки:

Дълго и тясно тяло, Висока стойка, Рибешки (остър и слаб) гръб, Прекомерно развити или едностранно разположени букетчета, Липса на грива; Едностранна, вертикално разделена, плоска и оскъдна, или във формата на розетка горна възглавница;  Крив или неправилен път; Наличие на твърде много растящи надолу пера в горната възглавница; Бедна на пера долна възглавница; Рядка или отворена яка; Едностранни или твърде оскъдни панталонки; Отделени от опашката едно или повече крайни пера; Червено или грубо околоочие.
 
Оценяване:
Само в покой китайският гълъб показва съвършенството на своята специфична за породата структура. При оценяване ударението пада преди всичко върху структурата на перата, формата и стойката на тялото. Точките за главата, цвета и окраската имат допълващо значение.

Големина на пръстена: 8

Официално описание по образец на Асоциация на немските развъдници на породисти птици. (BDRG - "Федерацията на германските породи домашни птици.").

Допълнение 2011 година.

Отговорни за съдържанието: Комитет по развъждане и одобрение (Комисия по стандарта на Асоциацията на немските развъдници на породисти птици).

Превод: Николай Николов, член и секретар на "Клуб структурни гълъби-България", както и член на съдийската клубна комисия, секция "Китайски гълъб".

Други стандарти

Виж стандарти
Български породи гълъби - Въведение

Първият съвременен опит, да се опишат българските породи гълъби, прави ...

Николаевски гълъб (Украински)

Първото официално сведение за Николаевските гълъби е работа на професора ...

САТИНЕТИ
САТИНЕТИЦоневоДобавена на 12.02.2018г8лв
БИРМАНИ
БИРМАНИЦоневоДобавена на 12.02.2018г10лв
Якалия продавам - мъжки черно и бяло
Якалия продавам - мъжки черно и бялоМонтанаДобавена на 11.02.2018г17лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии