Турбитийн мевка

Турбитийн мевка

  • от 23 Януари 2018г.
  • видяна 841

Европейски Стандарт

Произход
Смята се, че произхождат от Ориента. Биват пренесени в Европа от Турция през втората половина на 19 век.

Общо впечатление
Къси, с изправен стоеж, грациозни, с оперени крака (гащи). Имат три цветни полета на главата и оцветени щитове на крилете.

Расови белези
Глава: Голяма и кръгла, с широко, пълно чело и пълни бузи, гладка или с качул във формата на шпиц.
Очи: Големи, подвижни, предпочитани са тъмните очи, но цветът е обусловен от необикновената окраска на главата. Цветът на оцветените полета е определящ за цвета на очите. Оранжеви и пъстри очи не са грешка.
Човка: Къса, преминаваща в челото в една непрекъсната линия. Добре затворена и с достатъчно субстанция. Продължението на линията на човката минава през долната част на окото. При качествените екземпляри горната част на човката е тъмна, а на долната има само едно цветно петно. Цветът на човката не играе роля при оценяването.
Шия: Кореспондираща с тялото и дължината на краката, изпъкваща над раменете, с добре изразени гушка и жабо.
Гърди: Широки и високо поставени.
Гръб: Широк в раменете, изправен.
Криле: Къси, стабилно прилепнали.
Опашка: Къса и прибрана.
Крака: Средно дълги, плътно оперени до върховете на пръстите, оперението им е средно дълго, но без стърчащи настрани пера.
Оперение: Късо, пълно и плътно прилепнало.

Цветови Вариации
Черни, Сивокафяви, Кафяви, Каки, Червени, Жълти, Сини с черни ленти, Бледосини с тъмни ленти, Бледокафяви с ленти, Бледокаки с ленти, Бледочервени, Бледожълти, Напръскани в Синьо, Бледосиньо, Бледокафяво, Бледокаки, Бледочервено, Бледожълто.

Цветове и Окраска
Турбитийните се отличават от останалите породи мевки с голяма наситеност и блясък на цветовете. Щитът, челото и бузите са оцветени, а така също и участъкът зад бедрата. Цветните полета са “отрязани” по края си. Опашката е бяла, също и останалата част от тялото.
Цветното поле на челото е сравнително голямо и закръглено. Петната на бузите са с формата на бобени зърна лежащи точно под очите. Между цветното поле на челото и тези на бузите има бял “мост”, но има и такива с непрекъсната лицева маска, това не е грешка и би могло да се коригира при селекцията. Перфектната окраска на главата е много трудно постижима и рядко срещана, затова гълъби с едно или две цветни полета също се толерират.

Груби грешки:
Дълга или тънка човка, тясно чело и фронтал. Липсващо оперение на краката. Липсващо жабо.

Оценяване:
- Общо впечатление
- Окраска
- Цвят
- Глава и човка
- Фигура
- Оперение на краката
- Жабо

Пръстени – 8 мм


Информацията е предоставена от: Председател “Национален клуб Ориенталски мевки” - Боян Бойчев

 

Други стандарти

Виж стандарти
Български породи гълъби - Въведение

Първият съвременен опит, да се опишат българските породи гълъби, прави ...

Николаевски гълъб (Украински)

Първото официално сведение за Николаевските гълъби е работа на професора ...

САТИНЕТИ
САТИНЕТИЦоневоДобавена на 12.02.2018г8лв
БИРМАНИ
БИРМАНИЦоневоДобавена на 12.02.2018г10лв
Якалия продавам - мъжки черно и бяло
Якалия продавам - мъжки черно и бялоМонтанаДобавена на 11.02.2018г17лв

Последно добавени снимки

Виж всички галерии