За реклама

Заявки за реклама

Заявките за реклама следва да бъдат изпращани на info@pigeons.bg. Администратора на портала Гълъби БГ потвърждава с обратен мейл получаването и поемането на заявката.

Гълъби БГ си запазва правото да откаже реализирането на подадената заявка, в случай, че тя не може да бъде изпълнена поради ангажираност на заявените позиции, нарушени авторски права и съдържание или друго.

Гълъби БГ би могла да предложи и алтернативни форми и позиции за реализиране на заявената реклама.

Рекламни форми

Рекламните форми следва да се подават на info@pigeons.bg. Тяхната достоверност e отговорност на клиента.

Гълъби БГ си запазва възможността да селектира получените материали.

Гълъби БГ има правото да откаже излъчването на рекламни форми, които не отговарят на изискванията.

Администратора на Гълъби БГ може да поеме ангажимент за изработка на PR материал/статия, на база предоставени от заявителя материали и информация по желаната тема, срещу съответното заплащане.

Приемат се заявки за изработка и корекция на готови банери.

Размер на рекламните форми

1. Лява колона 250 х 250

2. Средна колона 468 х 60

3. Дясна колона 160 х 600

Заплащане и отстъпки за реклама

До момента всяка заявка за реклама в портала на Гълъби БГ е безплатна.

Гълъби БГ си запазва правото да промени рекламните условия в всеки един момент.

Авторски права и съдържание

Гълъби БГ не поема отговорност за нарушени авторски и други права от предоставените и за публикуване рекламни форми, както и за реакции на своята аудитория, предизвикани от излъчени в медиите и реклами.

Надяваме се нашите условия удовлетворяват Вашите изисквания! Ще се радваме да работим заедно за успеха Ни в Интернет!

Вярваме, че сътрудничеството ни ще е ползотворно!

 

Гълъби.bg - Социална мрежа на българските гълъбовъди